Jak jsou klinické studie kontrolovány

Co byste se chtěl(a) dozvědět?

Co byste se chtěl(a) dozvědět?

Klinická studie může být pacientům nabídnuta až poté, kdy ji schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a také nezávislá etická komise.

V průběhu studie bude váš stav pravidelně hodnocen našimi vysoce kvalifikovanými lékaři a zdravotními sestrami a váš zdravotní stav bude sledován při dodržování schválených postupů dle protokolu studie, tak jak byl schválen nezávislými orgány.

Vyhledejte klinickou studii, která je pro vás vhodná

Zaregistrujte se jako zájemce, poté vás bude kontaktovat člen našeho týmu.

Zaregistrujte se
 

Vaše zpětná vazba má pro náš výzkum zásadní význam. Vyplňte laskavě níže uvedená pole formuláře.