Jak pracujeme

Co byste se chtěl(a) dozvědět?

Co byste se chtěl(a) dozvědět?

Spolupráce s námi je snadná.

Uvědomujeme si, že ne všichni lékaři mají možnost věnovat čas a energii k provádění klinických studií, ale zároveň si přejí zajistit pacientům přístup k výhodám plynoucím z účasti v klinickém výzkumu.

Společnost Synexus vám pomůže s vyhledáváním vhodných dobrovolníků do studie.

Ze vzájemného vztahu máme prospěch všichni.

Zaměřujeme se na rozvoj vzájemně prospěšných vztahů s lékaři, aby vaši pacienti mohli získat přístup ke klinickému výzkumu, aniž byste museli trávit čas prováděním studie. Vaši pacienti tak získají užitek z nadstandartní lékařské péče a zároveň naději na úlevu od jejich potíží. Za provádění studie lékař nezodpovídá, takže její dopad na pracovní zátěž ordinace je minimální. S vaší spoluprací skutečně dokážeme posouvat rozvoj medicíny dopředu.

Postup je snadný

Díky mnohaletým zkušenostem své postupy při práci partnerskými lékaři stále zdokonalujeme.

1

Společnost Synexus je pověřena dodáním nové klinické studie a získáním všech příslušných souhlasů etických komisí a SÚKLu.

2

Tým společnosti Synexus úzce spolupracuje s partnerskými praxemi na finalizaci smlouvy o účasti v klinické studii.

3

Partnerští lékaři vyhledají ve svých databázích vhodné pacienty. Jedná se o výběr, primárně podle pohlaví, věku a zdravotního stavu.

4

Vaši pacienti obdrží dopis schválený po etické stránce, v němž jim bude studie představena, a budou vybídnuti, aby v případě zájmu kontaktovali společnost Synexus.

5

Nedílnou součástí procesu je volba pacienta. Nakonec je to právě samotný pacient, který se v případě zájmu o účast ve studii rozhodne kontaktovat přímo Synexus.

6

Pokud je pacient do studie zařazen, požádáme vás o poskytnují jeho anamnézy. Za čas strávený touto činností obdržíte odměnu.

7

Veškeré relevantní výsledky vyšetření jsou následně předány ošetřujícímu lékaři.

 

Vaše zpětná vazba má pro náš výzkum zásadní význam. Vyplňte laskavě níže uvedená pole formuláře.