Přínosy

Co byste se chtěl(a) dozvědět?

Co byste se chtěl(a) dozvědět?

Přínosy pro vás

Doctor showing patient clipboard
Díky partnerství se společností Synexus získává vaše ordinace jistotu, že se spolu s námi podílíte na pokroku v medicíně. Naši pracovníci jsou kvalitně proškoleni a stále stále získávají nové poznatky. Nejvyšší prioritou je pro nás bezpečnost. Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme připraveni spolupracovat na klinických studiích z rozličných oblastí. Ordinacím praktických lékařů jsou předávány všechny významné výsledky pacientů.

Přínosy pro pacienty

Nurse holding patient's hand
Na základě přístupu k pacientům, který zajistíte, se my zase postaráme o rozšíření záběru péče o vašeho pacienta. Nedojde k ovlivnění péče z vaší strany. Nad rámec hodnocené léčby vašim pacientům nabízíme bezplatný zdravotní screening. V závislosti na konkrétní studii může zdravotní screening zahrnovat například fyzikální vyšetření, vyšetření krve a moči, EKG, sonografii, rentgen, kostní denzitometrii a mamografii. Veškeré cestovní výdaje jsou propláceny, případně je pacientovi zajištěna doprave přímo z domu. Pacientům, kteří se musejí dostavit nalačno, zajišťujeme zdarma snídani.

Máte zájem o partnerství s námi?

Stačí, když nás kontaktujete, krátce nato se s vámi spojí člen našeho týmu.

Kontaktujte nás
 

Vaše zpětná vazba má pro náš výzkum zásadní význam. Vyplňte laskavě níže uvedená pole formuláře.