Proč je výzkum CHOPN tak důležitý

CHOPN postihuje plíce a označuje skupinu onemocnění, k nimž patří emfyzém a chronická bronchitida. CHOPN se projevuje příznaky, jež mohou zahrnovat častý kašel, potíže s dýcháním, tíseň na hrudi, sípání a únavu. Jelikož se jedná o „progresivní“ onemocnění (což znamená, že má tendenci se zhoršovat), je důležité vyhledat účinnou léčbu, a to zejména vzhledem k tomu, žese často vyskytují „exacerbace“ neboli vzplanutí příznaků.

CHOPN obvykle vzniká v důsledku kouření u současných nebo bývalých kuřáků, vyššímu riziku jsou ale vystaveni také např. lidé, kteří v práci jsou nebo byli vystaveni déletrvajícímu působení škodlivých chemických výparů nebo polétavým prachovým částicím. V každém případě může být známkou onemocnění přetrvávající kašel (s vykašláváním hlenu nebo bez něj).

Existují sice léky na CHOPN, nicméně řada lidí se středně těžkým až těžkým onemocněním užívá ke zvládání příznaků více než jeden lék. Pro některé lidi tak může být těžké léky užívat správně, další mohou mít pocit, že léky nefungují dostatečně. A další mohou zase před používáním inhalátorů dávat přednost užívání tablet nebo pravidelnému podávání injekcí.

Co je to klinické hodnocení?

Klinické hodnocení neboli klinická studie je testování nových léků a způsobů léčby.

Lidé možná o klinickém výzkumu příliš nepřemýšlejí, ale vše, od aspirinu po chemoterapii, bylo předtím, než Vám je lékař předepsal, pečlivě zkoumáno.

Klinická hodnocení potřebují lidské dobrovolníky, kteří se jich pod dohledem lékaře a/nebo zdravotnických pracovníků účastní. Jak klinické hodnocení pokračuje, lékaři o zkoumaném léku nebo léčbě získávají stále více informací. Pouze díky klinickým hodnocením se můžeme dozvědět, jestli jsou léky a způsoby léčby účinné a bezpečné.

Zabere to jen pár minut

Pusťme se do toho právě teď.

Společnost Synexus se věnuje provádění klinických hodnocení a zkoumá účinnost nových léků a způsobů léčby již více než 25 let. Máme rozsáhlé zkušenosti s prováděním klinického výzkumu ve více než 180 zdravotnických zařízeních po celém světě. Každé zdravotnické zařízení má svůj určený tým vyškolených lékařů a zdravotních sester, kteří poskytují našim pacientům maximální pohodlí a profesionální péči.

 

Vaše zpětná vazba má pro náš výzkum zásadní význam. Vyplňte laskavě níže uvedená pole formuláře.